Zápis do MŠ pro školní rok 2019/2020

Zápis pro školní rok 2019/2020 do naší mateřské školy proběhne:
ve čtvrtek 9.5.2019 od 10.00 do 11.30 hod
od 13.00 do 15.00 hod
Potřebné formuláře - žádost o přijetí, poučení, lze s předstihem stáhnout níže (a vyplněné, podepsané a potvrzené předložit v den zápisu 9.5. 2019.)
Také si je můžete v tištěné podobě vyzvednout v mateřské škole dne 24.4.2019 od 8.00 do 12.00 hodin, nebo je vyplnit přímo v MŠ v den zápisu.
Pokud nemůžete z jakéhokoliv důvodu přivést dítě k zápisu (nemoc apod.), stačí, když se k zápisu dostaví pouze zákonný zástupce.

Jiný termín zápisu lze ve výjimečných případech domluvit, nejpozději však tak, aby bylo dítě zapsáno do 9.5.2019.
KONTAKTY: 739 630 573, ms.tuchoraz@tiscali.cz
Nerozhoduje pořadí podání žádosti.

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2019/2020 :
1/ Děti do povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání ( Zákon 561/2004 Sb.,§34,odst.1, v platném znění) a děti s odkladem školní docházky s trvalým bydlištěm v obci Tuchoraz, Přistoupim
2/ Děti, které k 31.1.2020 dosáhnou nejméně věku 3 let, s trvalým bydlištěm v obci Tuchoraz ( podle věku – od nejstarších, vždy přednostně děti na celodenní docházku)
3/ Děti, které k 31.1.2020 dosáhnou nejméně věku 3 let, s trvalým bydlištěm v obci Přehvozdí, Přistoupim, Krupá ( podle věku – od nejstarších, vždy přednostně děti na celodenní docházku)
4/ Ostatní děti (podle věku– od nejstarších, vždy přednostně děti na celodenní docházku)

Kriteria se nesčítají, ale rozhoduje jejich pořadí, škola se naplňuje do nejvyššího povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

Ředitelka školy vydá rozhodnutí do 30 dnů od konání zápisu. Rozhodnutí o přijetí budou (ne jmenovitě, ale podle registračních čísel, které obdrží rodiče v den zápisu) vyvěšením v budově školy a na webových stránkách školy. Rozhodnutí o nepřijetí budou zasílána poštou.

PřílohaVelikost
zadost_o_prijeti_2019.odt12.09 KB
pouceni_2019.doc26 KB