Zájmové kroužky pro školní rok 2017/2018

Nabídka:

Výuka angličtiny

Výtvarný kroužek

Pohybový kroužek

Dramatický kroužek 

Fotografii ze zájmových kroužků neleznete ve fotogalerii.